Potrivit HG 1244 din 2013 privind modificarea si completarea unor acte normative referitoare la PN, coordonarea programelor Parteneriate in domenii prioritare si Inovare se realizeaza in coordonarea stiintifica a Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare.

Misiune

Stimularea performantei in activitatea de cercetare-dezvoltare si inovare in vederea cresterii competitivitatii economiei nationale si calitatii vietii.

Atributii:

  • propune CCCDI si ANCS obiective, prioritati si mecanisme in cercetarea aplicativa si inovare, in vederea cresterii competitivitatii economice a Romaniei;
  • realizeaza propuneri pentru ANCS cu privire la structura programelor de finantare a cercetarii aplicative, inovarii si stimularii antreprenoriatului si bugetele lor anuale si multianuale, precum si noi subprograme;
  • coopereaza cu organismele si institutiile abilitate pentru continuarea ciclului cercetarii prin inovare spre valorificare in piata locala, regionala sau globala, in vederea apropierii politicilor de inovare de politicile economice si industriale.
 

 

 

 

Retea de cracluri profunde Analiza starii de conservare la lemn Sisteme fotovoltaice si hibride - generare electricitate Echipament taiere laminate subtiri

Parteneri

Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod 010362 Bucuresti
Tel: 021/ 302 38 50; Fax: 021/ 311 59 92