SCOP:

Crearea conditiilor pentru o mai buna colaborare între diferitele entitati de cercetare-dezvoltare si inovare, agenti economici si/sau unitati ale administratiei publice in vederea solutionarii problemelor identificate.

 

Obiectivul general il reprezinta cresterea competitivitatii CD prin stimularea parteneriatelor în domeniile prioritare, concretizate în tehnologii, produse si servicii inovative pentru rezolvarea unor probleme complexe si crearea mecanismelor de implementare.

 

Programul este structurat pe noua directii de cercetare: tehnologia Informatiei si Comunicatii; energie; mediu; sanatate; agricultura, siguranta si securitate alimentara; biotehnologii; materiale, procese si produse inovative; spatiu si securitate; cercetare socio-economica si umanista.

 

Tipuri de proiecte

 

Coordonator Program (UEFISCDI):

Nicoleta DUMITRACHE
Telefon: 021/3023886
Email:nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro

Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod 010362 Bucuresti
Tel: 021/ 302 38 50; Fax: 021/ 311 59 92