Consiliul Naţional pentru Dezvoltare şi Inovare (CNDI) este un organism consultativ de nivel naţional, fără personalitate juridică, care işi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiinţifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod 010362 Bucuresti
Tel: 021/ 302 38 50; Fax: 021/ 311 59 92